Autori

Romano nevo ľil online
Združenie JEKHETANE - SPOLU je nezisková organizácia. Združuje občanov SR - Rómov i ne-Rómov - novinárov, dopisovateľov a spolupracovníkov redakcie celoslovenského periodika ROMANO NEVO ĽIL (Rómsky nový list) , ktorí sa nezaoberajú len tvorbou novín, ale aj inými aktivitami.