SNINA: "Keď my sme úprimní a chceme sa naučiť a iných presvedčiť, že niečo dokážeme niečo úprimné odovzdať, tak by sme chceli, aby aj oni nám niečo úprimne dali. Úctu. Ale nielen slovom. My, keď chceme, aby sa kultúra šírila medzi rómske obyvateľstvo, potrebujeme aj nejaký priestor, kde by sme mohli robiť všelijaké kurzy pre naše ženy, aj pre deti krúžky. Mali sme rómsku škôlku, ale po páde totality povedali, že už nebudú rómske škôlky. Zrušili ju. A urobili z nej krčmu. Ale nemohli by sme si ju zapožičať na svoju činnosť? Máme v Snine súbor. BACHTALE ROMA sa volá ŠŤASTNÍ RÓMOVIA. Pracuje už štyri mesiace a dokázali sme, čo iní za štyri roky nie! Aj včera - 11. októbra - sme vystupovali na regionálnej prehliadke v Humennom. Súťažili samé gadžovské súbory - asi 10- my jediní sme boli za Rómov. A umiestnili sme sa na druhom mieste. Dostali sme 4 diplomy a 4 krištáľové vázy! My si už nemôžeme dovoliť vystupovať bez krojov! Aspoň jednu harmoniku by sme potrebovali...,“ hovorí úprimne ešte pred začiatkom humenského snemu pán Jozef Grundza, predseda sninskej Strany integrácie Rómov a vedúci spomínaného súboru.

Romano ľil č. 9/1991